บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี

บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค  จำกัด

บริษัทโมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จำกัด (MT&T) เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน 2534 โดยมีสำนักงานที่ทำการบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่  142/5  ซอยลาดพร้าว  81 ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานที่มีประสบการณ์ความสามารถและมีประสิทธิภาพได้ช่วยกันสร้างคุณภาพงานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมกันนี้ MT&T เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการและ MT&T มีความจริงใจที่จะให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ สร้างหลักประกันให้กับผู้ใช้บริการ   

 

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์

ผลงาน

รายชื่อลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com