บริษัทโมเดิร์นทรีท แอนด์ เทค จำกัด

บริษัทโมเดิร์นทรีท แอนด์ เทค จำกัด ( Modern treat and Tech Co.,ltd.,MT&T )  เป็นนิติบุคคลมีผู้ถือหุ้นทั้งคนไทยและ ชาวต่างประเทศ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน 2534 โดยมีสำนักงานที่ทำการบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่  142/5  ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานที่มีประสบการณ์ความสามารถและมีประสิทธิภาพได้ช่วยกันสร้างคุณภาพงานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   พร้อมกันนี้ MT&T เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการและ MT&T มีความจริงใจที่จะให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างหลักประกันให้กับผู้มาใช้บริการ

บริษัท โมเดิร์นทรีท แอนด์ เทค จำกัด(สำนักงานใหญ่)          

เลขที่ 142/5 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310    
โทรศัพท์  02-5302310  , โทรสาร 02- 5302311 
e-mail : modern_treat@yahoo.com

การจดทะเบียน

  • ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน  บ-021
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน  ว-016
  • ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105534104731
  • เลขหมายประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534104731

คณะกรรมการบริหาร

นางกรุณา เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
นายปณต เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการบริหาร
นางชนานันท์ หนูสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ

บริการวิศวกรที่ปรึกษา

1. ศึกษาวิจัยและสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
2. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
3. ทดสอบ และทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
4. บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ
5. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และออกรายงานผลวิเคราะห์ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ

 Company Profile.pdfPowered by MakeWebEasy.com