ห้องปฏิบัติการ

Last updated: Feb 22, 2020  |  1191 จำนวนผู้เข้าชม  |  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่าง

ห้องปฏิบัติการ

ขอบเขตการให้บริการ

  • เก็บตัวอย่างน้ำ
  • วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย และน้ำอุปโภค-บริโภคในห้องปฏิบัติการ
  • ออกรายงานผลการวิเคราะห์

 

 

Powered by MakeWebEasy.com