ห้องปฏิบัติการ

Last updated: 2020-02-22  |  1313 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ห้องปฏิบัติการ

ขอบเขตการให้บริการ

  • เก็บตัวอย่างน้ำ
  • วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย และน้ำอุปโภค-บริโภคในห้องปฏิบัติการ
  • ออกรายงานผลการวิเคราะห์

 

 

Powered by MakeWebEasy.com