ผลงาน

                                                      ผลงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 
การบริการ

1.ศึกษาวิจัยและสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
2.ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
3.งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
4.บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ
5.ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และออกรายงานผลวิเคราะห์ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 
ตัวอย่างผลงาน
ผลงานโครงการที่ดำเนินการ

Powered by MakeWebEasy.com