ผลงาน

ผลงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 
การบริการ

1.งานสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
2.งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
3.งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
4.บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ
5.งานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และออกรายงานผลวิเคราะห์ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 
ตัวอย่างผลงาน
ผลงานโครงการที่ดำเนินการ

Powered by MakeWebEasy.com