บริษัทโมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จำกัด

        บริษัทโมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จำกัด ( MT&T)เป็นนิติบุคคลมีผู้ถือหุ้นทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 โดยมีสำนักงานที่ทำการบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 142/5 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานที่มีประสบการณ์ความสามารถและมีประสิทธิภาพได้ช่วยกันสร้างคุณภาพงานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมกันนี้ MT&T เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการและ MT&T มีความจริงใจที่จะให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ สร้างหลักประกันให้กับผู้ใช้บริการ

สำนักงาน

เลขที่142/5 ซอยลาดพร้าว 81ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-5302310 โทรสาร 02- 5302311

การจดทะเบียน

  • ผู้ควบคุมดูแลระบบประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน บ100-48-002
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-016
  • ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105534104731
  • เลขหมายประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534104731

บริการวิศวกรที่ปรึกษา

ศึกษาวิจัยและสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
2. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
3. ทดสอบ และทดลองเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
4. บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ
5. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และออกรายงานผลวิเคราะห์ เพื่อยื่นต่อหน่วยงาน ราชการ

ผลงานโครงการที่ดำเนินการ

ควบคุมดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานบริษัท จิบฮั่วเชียงจั่น จำกัด
2. โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไพศาล
3. โรงงานบริษัท เส้นหมี่เหรียญทอง จำกัด
4. โรงงานแป้งมันเอเซีย จำกัด
5. โรงงานบริษัท ไทยโปรดัคท์เปเปอร์มิลล์ จำกัด
6. โรงงานยูเนี่ยนเท็คซ์นิตติ้ง จำกัด
7. โรงงานบริษัท สินเจริญการทอ จำกัด
8. โรงงานบริษัท บริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด
9. โรงงานบริษัท สินมั่นคงการทอ จำกัด
10. โรงงานบริษัท เซเว่น-อัพบอตตลิ่ง (กรุงเทพฯ) จำกัด
11. โรงพยาบาลนวมินทร์ 1
12. โรงงานบริษัท เอส พี เมทัลพาร์ท
13. บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป (สาขางามวงศ์วาน) จำกัด
14. โรงพยาบาลนวมินทร์ 2

วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

1. โรงงานบริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด
2. โรงงานบริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัด
3. โรงงานบริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด
4. โรงงานบริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
5. โรงงานบริษัท ศิลป์มิตรย้อม
6. โรงงานบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไร้ซ์ฟาล์ว
7. โรงงานบริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด
8. โรงงานบริษัท พาโมลา จำกัด
9. โรงงานบริษัท สินทวีการทอ จำกัด
10. โรงงานบริษัท ไทย วาย เค จำกัด
11. โรงงานบริษัท National Adhesives จำกัด
12. โรงงานบริษัทวัฒนะสิน จำกัด
13. โรงงานบริษัท เนสเล่ จำกัด
14. โรงงานบริษัท โปรแฟทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15. โรงงานบริษัท เต็กฮะเฮง จำกัด
16. โรงงานบริษัท เอเวอร์กรีนอินดัสตรี้ส์ จำกัด
17. โรงงานบริษัทไพศาลนิตติ้ง จำกัด
18. โรงงานบริษัท SINO-THAI STARCH CO.,LTD.
19. โรงงานบริษัทแปซิฟิคคอมโพแน้นท์ จำกัด
20. โรงงานบริษัท นครปฐมพิมพ์ย้อม จำกัด
21. โรงงานบริษัทอาภาฟอกย้อม จำกัด
22. โรงงานบริษัทศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
23. โรงงานบริษัทรุ่งทวีสิน จำกัด
24. บริษัท เว็ทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25. INOX International Co.,Ltd.
26. บริษัท มณียาเรียลตี้ จำกัด
27. โรงพยาบาลศาลายา
28. บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด
29. ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า
30. บริษัท รอยัลอินดัสตตรีส์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน)
31. เทศบาลเมืองลำพูน
32. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
33. โรงพยาบาลสันป่าตอง
34. โรงพยาบาลกงไกรลาศ
35. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 36. บริษัท เม็กวอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
37. บริษัท ยานภัณท์ จำกัด

ประสบการณ์ด้านการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท โรซ่าผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2. บริษัท ลีรุ่งเรืองสตีล จำกัด
3. บริษัท สหมิตรฟอกย้อม จำกัด
4. โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง จำกัด
5. บริษัท ไทยว๊าปนิตติ้ง จำกัด
6. บริษัท เซ็นทรัลเซรามิค จำกัด
7. บริษัท ผลิตภัณฑ์น้ำตาลไทย จำกัด
8. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
9. บริษัท นครปฐมพิมพ์ย้อม จำกัด
10. บริษัท ทอผ้าเพชรเกษม จำกัด
11. บริษัท เหรียญไทยเท็กไทล์อินดัสเตรียล จำกัด
12. บริษัท ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม จำกัด
13. บริษัทพิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัด
14. บริษัทพี.พี.เท็กล์ไทล์ ฟอกย้อม จำกัด
15. บริษัท จิบฮั่วเชียงจั่น จำกัด
16. บริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ จำกัด
17. ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเซ้งยู่เชียง
18. ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีไพศาล
19. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จังหวัดสงขลา
20. บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด จังหวัดขอนแก่น
21. บริษัท เหวินฮวา จำกัด จังหวัดชลบุรี
22. บริษัท สยามเท็กซ์ไทล์เคมีคอล จำกัด
23. บริษัท สยามเรซิน และเคมีภัณฑ์ จำกัด
24. บริษัท พาราไดซ์ซิตี้ จำกัด
25. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด
26. ตลาดสดวัฒนานันท์
27. วัดริมแม่น้ำท่าจีน 12 แห่ง
28. บริษัท สินมั่นคงการทอ จำกัด
29. บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด
30. บริษัท เซเว่น-อัพ บอตตลิ่ง (กรุงเทพ) จำกัด
31. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
32. โรงพยาบาลมหาชัย 2
33. UTOPIA JEWELLERY LTD.

ประสบการณ์ด้านการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟูดส์ จำกัด
2. โรงงานแสงทอง
3. ตลาดสดมีนบุรี
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5. C.C.S. ENGINEERING
6. KA CREAM CO., LTD.
7. MNT CO., LTD.
8. โครงการตลาดวัฒนานันท์
9. บริษัท เซเว่น-อัพ บอตตลิ่ง จำกัด ( RC )
10. โรงแรมไดนาสตี้

ตัวอย่างโครงการต่างๆ

เจ้าของโครงการ : บริษัท สินมั่นคงการทอ จำกัด
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 123 หมู่ 7 ถ. สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดโครงการ :
1. รายละเอียดโครงการ ติดตั้ง Self-Priming Centrifugal Pump (ปั๊มสูบน้ำเสีย) จำนวน 1 ตัว ในบ่อปรับสภาพ(EQ)
2. ติดตั้ง Air Blower (เครื่องเติมอากาศ) จำนวน 1 ตัว ในบ่อเติมอากาศ และบ่อปรับสภาพ
3. ติดตั้ง Tube Settler (แผ่นช่วยตกตะกอน) ในบ่อตกตะกอน
4. ติดตั้งแผ่น Weir และ Buffer ในบ่อตกตะกอน
5. ปรับปรุงบ่อตากตะกอนเป็นบ่อกรองทราย
6. ติดตั้ง Weir Box ในบ่อเติมอากาศ
7. งานเสริมคันบ่อเติมอากาศ และบ่อตกตะกอน

เจ้าของโครงการ : ตลาดสดศูนย์การค้ามีนบุรี
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 7 ซอย ม. 18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการ :
1. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
2. งานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
3. งาน Start Up ระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กทม.10400
รายละเอียดโครงการ :
1. งานเปลี่ยนท่อยางระบายน้ำทิ้ง (Flex Piping)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สินเจริญการทอ จำกัด
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 38/5 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดโครงการ :
1. ติดตั้ง Submersible Sewage pump(ปั๊มสูบน้ำเสีย) จำนวน 2 ตัว ในบ่อปรับสภาพ
2. ติดตั้ง Tube Settler (แผ่นช่วยตกตะกอน) ในบ่อตกตะกอน
3. ติดตั้งแผ่น Weir และ Buffer ในบ่อตกตะกอน
4. ปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้งของบ่อตกตะกอน

เจ้าของโครงการ : ตลาดวัฒนานันท์
ลักษณะโครงการ : ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 291/31 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียดโครงการ :
1. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
2. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
3. งานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของโครงการ : บริษัท เซเว่น-อัพ บอตตลิ่ง กรุงเทพฯ จำกัด ( RC )
ลักษณะโครงการ : ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 244 หมู่ 9 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รายละเอียดโครงการ :
1. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
2. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
3. งานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม. เอ็น. ที จำกัด
ลักษณะโครงการ : ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 337 หมู่ 6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
รายละเอียดโครงการ :
1. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
2. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
3. งานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของโครงการ : บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟูดส์ จำกัด
ลักษณะโครงการ : ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้งโครงการ : 29/29-32 โครงการอรุณสุนทรี เฟคตอรี่แลนด์ ต.บางโพธิ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
รายละเอียดโครงการ :
1.ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
2.ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของโครงการ : C.C.S. ENGINEERING Co., Ltd
ลักษณะโครงการ : โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเคมี
ที่ตั้งโครงการ : 54/2 ม.9 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่ – บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
รายละเอียดโครงการ :
1.ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
2.ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
 

 Company Profile.pdf


Powered by MakeWebEasy.com